Your Pet, Our Passion.
Žuvis vandenyje

SKATINTI DIRVOŽEMIO IR VANDENYNŲ EKOSISTEMŲ REGENERACIJĄ

.

MŪSŲ TIKSLAS

Klimatas ir gamta 2030 m.

Turime atkreipti dėmesį į savo poveikį visai ekosistemai, todėl pirmiausia dėmesį sutelkiame į tas sritis, kurioms darome poveikį. Pavyzdžiui, į mūsų naudojamą žemę ir trąšas, indėlį didinant dirvožemio bei vandenynų gebėjimą kaupti anglies dioksidą ir atkuriant jų biologinę įvairovę. Mūsų įsipareigojimas apima šiuos 2030 m. tikslus:

  • 50 % sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir taip siekti nulinio teršalų išmetimo.
  • Sumažinti iš trąšų išskiriamą azoto ir fosforo perteklių mūsų žemės ūkio tiekimo grandinėje.
  • Riboti žemės naudojimą, taip pat gerinti dirvožemio kokybę taikant regeneracinės žemdirbystės praktiką.
  • Siekiame savo veiksmais prisidėti prie to, kad sustabdytume gamtos nykimą ir iki 2030 m. pradėtume šią tendenciją keisti.
  • Kartu su savo pasauliniais žuvų tiekimo partneriais, pavyzdžiui, Tausios žvejybos partnerystės (SFP) organizacija, spręsime priegaudos problemą ir bendradarbiaudami remsime žvejybos gerinimo projektus (FIP), susijusius su žuvų rūšimis, kurių yra mūsų produktų sudėtyje.
  • Vykdysime jūros dumblių ir jūržolių atkūrimo projektus, kad galėtume surinkti daugiau anglies dioksido ir skatinti biologinę įvairovę.
KAIP PLANETOS RIBŲ SISTEMA ĮKVĖPĖ MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMĄ

Naujaisiais „Purina“ įsipareigojimais išplėtėme savo siekius ir sieksime įgyvendinti naujas ambicijas.

Vadovaudamiesi planetos ribų sistema, kurią sudarė „Stockholm Resilience Center“, išnagrinėjome sritis, kurioms mūsų verslas daro didžiausią poveikį, ir nustatėme tikslus, susijusius su šešiomis iš 9 planetos ribų. Kadangi ribos yra tarpusavyje susijusios, savo veiksmais siekiame daryti teigiamą poveikį bendrai planetos būklei, kad galiausiai prisidėtume prie mūsų planetos atsinaujinimo.

Daugiau apie planetos ribų sistemą skaitykite čia

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS

Klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimas yra aktualiausi šių laikų aplinkosaugos iššūkiai.

Maisto sistemos lemia 80 % pasaulio miškų kirtimo ir yra atsakingos už 29 % išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Jos yra didžiausia biologinės įvairovės nykimo priežastis.

Per šį dešimtmetį turime perpus sumažinti pasaulinį anglies dioksido išmetimą ir sustabdyti gamtos nykimą.

Atsižvelgdami į tai, planuojame:

  • Įdiegti regeneracinės žemdirbystės praktiką auginant mūsų pagrindines žaliavas, kad pagerėtų dirvožemio būklė ir taip prisidėtume prie anglies dioksido išmetimo mažinimo iki pasiektume nulinį kiekį.
  • Stengtis riboti žemės naudojimą ir sumažinti iš trąšų išskiriamą azoto ir fosforo perteklių mūsų žemės ūkio tiekimo grandinėje.
  • Padėti didinti sausumos ir vandenynų biologinę įvairovę integruojant šiuos veiksmus į mūsų tiekimo grandinę.
  • Vykdyti jūros dumblių ir jūržolių atkūrimo projektus, kad galėtume surinkti daugiau anglies dioksido ir skatinti biologinę įvairovę.

APIE REGENERACIJĄ TRUMPAI

Regeneracinės praktikos tikslas – apsaugoti mūsų vandenynus ir žemę nuo tolesnės žalos, sudaryti sąlygas atkurti gerą jų būklę.

Ir žemė, ir vandenynai yra tos pačios ekosistemos dalis, todėl negalime nagrinėti vienos ekosistemos, nesuprasdami jos poveikio kitai.

Regeneracinė žemdirbystė orientuota į dirvožemio būklės ir derlingumo gerinimą, ji teikia daugialypę naudą. Ši nauda apima CO2 (anglies dioksido) šalinimą iš atmosferos ir jo laikymą dirvožemyje anglies pavidalu. Panašiai ir vandenynų regeneracija gali padėti pašalinti anglies dioksido perteklių ir kitus teršalus (pvz., išsiskiriančius iš trąšų), sulaikydama išmetamus teršalus jūros dumbliuose ir kaupdama juos jūros dugne.

 

„REGENERACIJOS PRAKTIKA TEIKIA DAUG GALIMYBIŲ UŽFIKSUOTI CO2 DIRVOŽEMYJE IR VANDENYNUOSE. DIRBAME SIEKDAMI PALAIKYTI JŲ ABIEJŲ REGENERACIJĄ.“

„PURINA“ TVARUMO EKSPERTAS

TĘSIAME „NESTLÉ“ VISUOMENINĘ VEIKLĄ

Taip pat, kaip mes esame įsipareigoję gerinti gyvūnų ir juos mylinčių šeimininkų gyvenimą, mūsų patronuojančioji bendrovė „Nestlé“ yra įsipareigojusi gerinti gyvenimo kokybę, prisidėti prie sveikesnės pavienių asmenų, šeimų, mūsų bendruomenių ir visos planetos ateities.

Daugiau skaitykite apie „Nestlé“ visuomeninę veiklą

Mergina bėga su šunimis
SUŽINOKITE APIE VISUS „PURINA“ ĮSIPAREIGOJIMUS