Nathalie

Vadovė tvarumo klausimais iš „Purina“

Nathalie

TVARUMAS

Eiti į skyrių >

Laikydamiesi bendrojo įsipareigojimo, kurį prisiėmė mūsų patronuojančioji bendrovė „Nestlé“, esame įsipareigoję nuolat mažinti savo poveikį aplinkai. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimas 35 %, 100 % elektros mūsų gamykloms pirkimas iš atsinaujinančiųjų šaltinių ir visiškas atliekų nebuvimas mūsų gamyklose – tai tik kelios iš svarbiausių iniciatyvų, kurias vykdome.

Tai apima nuolatinę paiešką, kokiais būdais galime sumažinti savo pramoninės veiklos, gamybos įmonių ir mūsų produktų platinimo sistemos poveikį. Galvojame, kaip mažinti vartojimą, daugiau energijos gauti iš atsinaujinančiųjų šaltinių, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir atliekų kiekį, jas panaudojant.

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMAS.

Per pastaruosius dešimt metų mūsų patronuojančioji bendrovė „Nestlé“ padarė reikšmingą pažangą sumažindama su mūsų gamyba susijusį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą 39 % tonai produkto. „Nestlé“ yra įsipareigojusi siekti mokslu pagrįsto ŠESD mažinimo tikslo, kad prisidėtų prie 2015 m. Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos. Dėl to iki 2020 m. siekiame savo ŠESD išmetimą sumažinti 35 %, palyginti su 2010 m. lygmeniu. Tai darysime toliau didindami energijos efektyvumą ir naudodami energiją iš atsinaujinančiųjų šaltinių.

boy with dog