Phil

Žaliavų gavybos vadovas iš „Purina“

Phil

GYVŪNŲ GEROVĖ

Eiti į skyrių >

Esame įsipareigoję gerinti ūkio gyvūnų gerovę mūsų pasaulinėje tiekimo grandinėje. Be to, pripažįstame gyvybiškai svarbų ryšį tarp gyvūnų gerovės ir maistui auginamų gyvūnų sveikatos. Esame tvirtai įsitikinę, kad gera ūkio gyvūnų sveikata ir gerovės standartai gali turėti ir tiesioginės, ir netiesioginės įtakos maisto kokybei ir saugai.

2012 metais prisijungėme prie Ūkio gyvūnų gerovės projekto, kurį vykdo Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija. Jame ir toliau aktyviai dalyvaujame.

Įsipareigoję siekti ūkio gyvūnų gerovės, bendradarbiaujame su savo tiekimo grandinės partneriais, kad būtų galima atsekti gyvūninės kilmės medžiagą, kurią naudojame kaip žaliavą. Be to, mūsų stebėjimo programa skirta padėti mums suprasti, kokia yra dabartinė ūkio gyvūnų gerovės praktika. Taip galime nustatyti nuolatinio tobulėjimo pagrindą. Dirbdami šį darbą, teiksime palaikymą ir veiksime siekdami ūkio gyvūnų sveikatos ir gerovės, stengsimės pašalinti praktiką, prieštaraujančią penkioms gyvūnų laisvėms:

  • Laisvė nuo alkio, troškulio ir netinkamos mitybos
  • Laisvė nuo baimės ir kančios
  • Laisvė nuo fizinio ir šiluminio diskomforto
  • Laisvė nuo skausmo, sužalojimų ir ligų
  • Laisvė elgtis pagal prigimtį
  • Visiškai palaikome Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) darbą siekiant įgyvendinti šias penkias laisves pasaulinėje maisto tiekimo grandinėje.

Taip pat naudojame Atsakingos išteklių gavybos vertinimo protokolą, kurį sukūrė „Nestlé“ kartu su Pasaulio gyvūnų apsaugos organizacija. Juo siekiame nustatyti būdą, kaip įvertinti ūkius ir jų praktiką, įskaitant gyvūnų veisimą, šėrimą, apgyvendinimą, gabenimą ir skerdimą. Tai mums padeda ir pasirinkti tinkamus tiekėjus. „Nestlé“ buvo pirmoji stambi maisto bendrovė, sudariusi tokią partnerystę su gyvūnų gerovės NVO.