Žaidimo „Pirk bet kurį Gourmet produktą ir laimėk“ taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB „Sorbum LT“, registracijos Nr. 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16G, Vilnius, el. paštas: : [email protected] 1.2. Žaidimas vyksta visose parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Žaidimo vieta). 1.3. Žaidimas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2019 m. spalio 31 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis). 2. Prizų fondas 2.1. Žaidime yra galimybė laimėti 450 daiktinių prizų – Nomedos Marčėnaitės sukurtų puodelių. 3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos 3.1. Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bet kurią ,,Gourmet“ kačių ėdalo pakuotę. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs pirkimo kvitą internetiniame puslapyje www.purina.lt/zaidimas ir įvesdamas šiuos duomenis: 3.1.1. Pirkimo kvito numerį 3.1.2. Vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. 3.2. Tas pats pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą. 3.3. Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo žaidime apribojimų, nurodytų 3.2 punkte, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą ,,Gourmet“ kačių ėdalo pirkimą, atitinkantį Žaidimo sąlygas. 3.4. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka. 3.5. Asmuo registruodamas savo įsigijimą žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys žaidimo organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Dalyvis, žaidimo laikotarpiu nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą. 4. Laimėtojų nustatymas ir prizo atsiėmimas 4.1. Internetiniame puslapyje www.purina.lt/zaidimas dalyviui suvedus 3.1 punkte nurodytus duomenis ir nesant neatitikimų žaidimo taisyklėms, kiekvienas laimėtojas bus išrinktas atsitiktiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų. 4.2. Laimėtojų traukimai bus vykdomi kiekvieną savaitę, o laimėtojų sąrašai bus skelbiami kitą darbo dieną po įvykdyto traukimo internetiniame puslapyje www.purina.lt/zaidimas. Nelaimėjusios registracijos nedalyvaus kitos ar vėlesnių dienų traukimuose. 4.3. Organizatorius 10 darbų dienų laikotarpyje nuo laimėtojų paskelbimo susisieks su laimėtojais, kad susiderinti adresą, kuriuo prizas bus išsiųstas laimėtojui. 4.4. Jei laimėtojas 10 darbo dienų laikotarpyje po laimėjimo negali būti pasiekimas telefonu/el. paštu ir/ar nesusiderina adreso, kur bus išsiųstas prizas ar yra kitos su laimėtoju susijusios aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir organizatorius gali jį naudoti savo nuožiūra. 4.5. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami. 5. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime 5.1. Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime ir prizų naudojimo. 5.2. Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, kurios susijusios su jo asmenine situacija. 6. Skundai 6.1. Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais pateikiant organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 30 d. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį. 7. Baigiamosios nuostatos 7.1. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas. 7.2. Organizatorius neatsako už prizų kokybę, gedimus ir prizams jokios garantijos neteikiamos. 7.3. Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami. 7.4. Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. 7.5. Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu. 7.6. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas. 7.7. UAB „Nestle Baltics” ir UAB „Sorbum LT“ bendrovių, darbuotojai ar jų artimi giminaičiai negali dalyvauti žaidime. 7.8. Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą. 7.9. Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos www.purina.lt/zaidimas . Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: [email protected]