Jūsų katės amžius žmogaus metais

Nėra patikimo mokslinio metodo, kuriuo remiantis būtų galima nustatyti katės amžių žmogaus metais. Yra nuostata, kad vieneri katės metai atitinka septynerius žmogaus metus, tačiau realiai vienerių metų katė yra daug labiau subrendusi nei septynerių metų vaikas.

Ekspertai sutaria, kad pirmieji dveji katės metai daugmaž atitinka pirmus 25 žmogaus gyvenimo metus, o kiekvieni kiti katės metai lygūs 4 žmogaus metams.

Galite naudoti šį modelį apskaičiuodami savo katės amžių žmogaus metais ir palygindami su žemiau esančiu grafiku.